Firma SULTEX Praha s.r.o. vznikla 2. 8. 2001 jako přímý nástupce divize textilní techniky firmy SULZER Praha s.r.o., člena skupiny SULZER International.

Postupně přebrala také závazky firmy ALTEX Praha v oblasti zastupování zahraničních partnerů a zprostředkování nebo přímého prodeje jejich produktů.

Hlavní sídlo firmy je v Průhonicích u Prahy, kanceláře pak na adrese Studánková 477, Praha 4 - Újezd. O potřeby zákazníků se starají čtyři zaměstnanci.

V dnešní době nabízíme zákazníkům z řad textilních podniků širokou paletu špičkových produktů převážně pro tkalcovny ale i pro další přidružené provozy. Stejně tak jsme schopni v případě nestandardních požadavků zákazníka nalézt a nabídnout vyhovující řešení.

Další aktivitou je nákup a prodej použité tkací techniky převážně značky SULZER. Díky dlouhodobým zkušenostem a široké síti koncových zákazníků obzvláště z Asie bez využití dalších prostředníků jsme schopni dosáhnout výhodných cen a platebních podmínek při výkupu použitých strojů. Naopak příslušnost ke skupině SULTEX nám dává možnost nalézat pro naše zákazníky z ČR a Slovenska vhodné použité stroje především v západní Evropě.

V letech 2002-2005 jsme realizovali prodej více než 250ti tkacích stavů SULZER z nichž 28 bylo prodáno do ČR.
 
SULTEX Praha s.r.o., Studánková 477, 149 00, Praha 4 - Újezd, +420 724 092 828